Årets Agilityhund Sollefteå BK
Vandringspris

Statuter
§ 1.

Priset är evigt vandrande och avser att stimulera till deltagande i officiella tävlingar.


§ 2.

Priset är öppet för samtliga hundar, både registrerade och oregistrerade.

Tävlingslicens krävs.

§ 3.

Samtliga tävlingar skall varit tävlade för Sollefteå Brukshundklubb, samt att man
är medlem när priset delas ut.

§ 4.

Resultatet räknas från max 5 tävlingar under året, 1 januari – 31 december.


§ 5.

Den hund som vinner priset 3 år i rad, får behålla priset och nytt pris köps in.


§ 6.

Vid flera ekipage med samma poäng vinner den som har flest förstaplaceringar.
Om det fortfarande är flera på samma resultat räknas ekipagens andraplaceringar,

tredjeplaceringar osv.

§ 7.

Kostnader vid gravering och inköp av nytt pris står Sollefteå Brukshundklubb för.


§ 8.

Priset är ekipagebundet, dvs. en förare + samma hund. Om föraren har flera hundar
räknas det som olika ekipage.

§ 9.

När priset är fullgraverat tillfaller det den förare som har flest inteckningar ingraverat på priset. (Oavsett vilken hund föraren genom åren haft).

Om flera förare har lika många inteckningar, tillfaller priset den föraren med mest insamlade poäng.


§ 10.


* Målgång, dvs. ej diskad = 1 poäng i samtliga klasser.
(Kan dock inte kombineras med ovanstående poäng på samma tävling.)

* Placering 1-5 tilldelas ytterligare 1 poäng.
* 3 st pinnar i samma klass ger 1 poäng extra.
* Ett Agilitychampionat ger 1 poäng extra.


§ 11.

Priset är instiftat av Agilitysektorn i Sollefteå Brukshundklubb 2013.


§ 12.

Om tveksamheter uppstår beträffande tolkningen av föreliggande stadgar, avgör Sollefteå BK:s styrelse.


Instiftade: 2013-12-01
Senast uppdaterade: 2013-12-01


Skicka din ansökan till

agility@sollefteabhk.se
senast 8/1

Poängräkning

Klass 1

Klass 2

Klass 3

Noll hinderfel och noll tidsfel 

7 poäng

9 poäng

9 poäng

Noll hinderfel men tidstillägg

6 poäng

7 poäng

8 poäng

5 hinderfel och noll tidsfel

5 poäng

6 poäng

7 poäng

5 hinderfel och tidsfel

4 poäng

5 poäng

6 poäng

Tidigare vinnare

2022   Ingen sökande
2021   Ingen sökande
2020   Ingen sökande
2019  Angelica Abrahamsson och Meja
2018  Angelica Abrahamsson och Meja (Behåller priset och nytt köps in)
2017  Angelica Abrahamsson och Meja
2016   Angelica Abrahamsson och Meja
2015   Jenny Holmgren och Kola
2014   Jenny Holmgren och Kola
2013   Helena F Larsson och Mocca