Välkommen till utskottet för Specialsök!

Utskottsansvariga:
Nina Andersson
Anna-Karin Nordin


Kontakt: specialsok@sollefteabhk.se

Välkommen till Sollefteå BHKs första officiella prov specialsök klass 1!


Plats: meddelas i PM efter tilldelad plats


Datum: 27/1

Domare: Marina Nilsson

Provledare: Marina Nilsson


Datum: 28/1

Domare: Petra Stark

Provledare: Marina Nilsson


Anmälan skickas via mail till: specialsok@sollefteabhk.se, sista anmälningsdag är 5/1 2024.
En start i klass 1 kostar 450:- Betalning sker till klubben efter bekräftad plats.

Anmälan ska innehålla förare: namn, adress, mobilnummer, mailadress, klubb som du tävlar för och medlemsnummer.
Hund: registrerat namn, födelsedatum, ras, registreringsnummer eller TAVLIC.


Det blir 12 platser/dag. Vid fler anmälningar kommer lottning att ske efter att anmälningstiden gått ut.


Varmt välkommen!