Sollefteå
Brukshundklubb

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE 2024


Valberedningen för 2023 har gjort sitt jobb. Dom har deltagit på styrelsemöten, intervjuat sittande styrelse och sist men absolut inte minst letat med ljus och lyckta efter passande kandidater till nästa års styrelse!

Här är valberedningens förslag:

 


Ordförande: Sophie Eklund (väljs på 1 år)

Vice ordförande: Linda Abramsson (väljs på 2 år).

Sekreterare: Inget förslag (fyllnadsval 1 år)

Kassör: Nina Andersson (väljs på 2 år)

Suppleant 1: Sofie Norvall (väljs på 2 år)


Ledamot: Mia Söderqvist (1 år kvar)

Suppleant 2: Björn Ekvall (1  år kvar)


Revisorer, 2 stycken (väljs på 1 år)

Stefan Karlsson och Veronica Björklund

 

Revisorssuppleant (väljs på 1 år)

Cicki Jannesson


Enligt Svenska brukshundklubbens lokalstadga för lokalklubbar § 10 Valberedningen; moment 2:

Ska valberedningens preliminära förslag, senast den 15 november året före årsmöte delges medlemmarna.


Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.
Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.
Förslaget ska ange;
• vilken funktion som avses,
• namn,
• en kort presentation och
• uppgift om att den föreslagne kandiderar.
Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.
Därefter är nomineringen avslutad.


Valberedningen ger inte förslag på ny valberedning, så styrelsen tar gärna emot förslag på personer även dit

Valberedning Sammankallande (väljs på 1 år)

Valberedning  ledamot (väljs på 2 år)

Valberedning ledamot (fyllnadsval 1 år)
Med andar ord är det nu medlemmarnas tur!


Styrelsen önskar nu era förslag på framförallt sekreterare (där förslag helt saknas), samt valberedning.
Men även fler kandidater till styrelsen är välkommet.

Maila era förslag till ordforande@sollefteabhk.se
Senast 15 december!


Medlemsmöte

Inget medlemsmöte planerat

Hemsidan uppdaterad

Datum: 15 november
Meddela gärna om något saknas eller ser kostigt ut.
Mail: webmaster@sollefteabhk.se

Nästa styrelsemöte: 22 november 2023
Styrelsen har möten regelbundet hela året.

Vill du skicka in ett önskemål eller en frågan kan du göra det via mail till ordforande@sollefteabhk.se så tar vi upp det på nästa möte.