Välkommen till utskottet för lydnad!

2024 års lydnadstävling med KM är planerad till 31 augusti, det planeras att vara startklass, klass 1, 2 och 3.


Onsdagträningar drag igång till våren då planen torkat upp.
Kick off planeras till våren mer info kommer längre fram

Utskottsansvariga:
Amanda Olofsman
Sofie Norvall

Kontakt: lydnad@sollefteabhk.se